تعرفه طراحی سایت شرکتی

پکیج پایه

تومان 3.999.000
 • هاست 1.5 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir.
 • طراحی رابط کاربری جذاب
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

پکیج اقتصادی

تومان 5.699.000
 • هاست 3 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir.
 • طراحی رابط کاربری جذاب
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

پکیج پیشرفته

تومان 7.499.000
 • هاست 5 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir. و com.
 • فرم درخواست مشاوره
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

تعرفه طراحی سایت فروشگاهی

پکیج پایه

تومان 4.999.000
 • هاست 1.5 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir.
 • طراحی رابط کاربری جذاب
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

پکیج اقتصادی

تومان 6.699.000
 • هاست 3 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir.
 • طراحی رابط کاربری جذاب
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

پکیج پیشرفته

تومان 8.499.000
 • هاست 5 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir. و com.
 • فرم درخواست مشاوره
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

تعرفه طراحی سایت پزشکان

پکیج پایه

تومان 5.999.000
 • هاست 1.5 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir.
 • طراحی رابط کاربری جذاب
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

پکیج اقتصادی

تومان 8.699.000
 • هاست 3 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir.
 • طراحی رابط کاربری جذاب
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

پکیج پیشرفته

تومان 12.499.000
 • هاست 5 گیگ سالانه
 • دامنه رایگان ir. و com.
 • فرم درخواست مشاوره
 • قابلیت گفتگوی آنلاین
 • مدیریت به زبان فارسی
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

درخواست مشاوره رایگان